IC

Bjärreds Volleybollklubb © 2020

International Cooperation [ IC ]


Är du nyfiken på klubbens IC system?


Skicka din intresseanmälan till Peter@BVBK.net


Vad är IC?


International Cooperation handlar om att sammarbeta med andra länder för att uppnå mål så som främjar den Europeiska sammhörigheten.


Ungdomsutbytet ska ha ett tema, som de deltagande grupperna vill utforska tillsammans. Detta tema ska speglas i utbytets konkreta planering. Temat ska vara relevant för gruppernas vardagsliv, t.ex. ungdomar i samhällslivet, rasism, främlingsfientlighet, miljöfrågor, hälsa, sport och drogmissbruk.


Hur går det till rent praktiskt?


BVBK har en utbildad internationell Koordinator som kommer att hålla i projektet. Du kommer efter att ha lämnat en intresseanmälan få förslag på projekt som du kan deltaga i via din e-post.


Efter du har ansökt, kommer Koordinatorn tillsammans med de medverkande ländernas koordinatorer göra en bedömning på vem som ska deltaga i projektet.


Nu börjar det roliga, projektet startas genom att den grupp som är ifrån Sverige träffas, där kommer mer infomation om hur allt kommer gå till praktiskt och vad den Svenska gruppen ska bidra med till projektet.


Det finns två sortes av utbyte, att åka till ett land och att ta emot. När det gäller gruppstorleken så är den oftast begränsad till 4 personer samt Koordinator. Men om det handlar om att vi ska ta emot kan gruppens stolek öka något.


Kostnad?


Projektet stöds av den Europeiska Unionen samt av BVBK, ibland kan fler aktörer vara inblandade. Men generellt så gäller att du betalar en summa som motsvarar 30% - 35% av resekostnaden till landet som projektet är i. Om projektet är i Sverige kommer avgiften bli betydligt lägre. Boende, mat och resor i det land som vi åker till kommer vara helt gratis.


Ålder?


Minimumålder är 13 år vid utbyte, dock så ligger målgruppen runt 16-22 år.


Projekt för 2017


Blev tyvärr inget projekt detta år, nästa projekt kan bli 2018
 

Nästa Sida


Nästa sida